Pakistan Wheat Prices : Monday 17th of May 2021

Sr. No Station 's Name Price in 40 Kg Change
  Today   Yesterday
Sindh
1 Badin 2,025.00 2,025.00 0.00
2 Bandhi 1,990.00 1,990.00 0.00
3 Daharki 1,950.00 1,950.00 0.00
4 Daur 1,990.00 1,990.00 0.00
5 Digri 2,040.00 2,040.00 0.00
6 Ghotki 1,950.00 1,950.00 0.00
7 Hyderabad 2,090.00 2,090.00 0.00
8 Jhudo 2,040.00 2,040.00 0.00
9 Karachi 2,125.00 2,125.00 0.00
10 Khairpur 1,990.00 1,990.00 0.00
11 Mehrabpur 1,990.00 1,990.00 0.00
12 Mirpur Khas 2,040.00 2,040.00 0.00
13 Naushahro Feroze 1,990.00 1,990.00 0.00
14 Nawab Shah 2,025.00 2,025.00 0.00
15 Samaro 2,040.00 2,040.00 0.00
16 Sanghar 2,025.00 2,025.00 0.00
17 Shahdadpur 2,025.00 2,025.00 0.00
18 Shahpur Chakar 2,025.00 2,025.00 0.00
19 Sukkur 1,990.00 1,990.00 0.00
20 Tando Adam Khan 2,025.00 2,025.00 0.00
21 Thatta 2,025.00 2,025.00 0.00
22 Umarkot 2,025.00 2,025.00 0.00
Punjab
1 Bahawalnagar 1,765.00 1,795.00 -30.00
2 Bahawalpur 1,880.00 1,875.00 5.00
3 Chichawatni 1,830.00 1,787.50 42.50
4 Chishtian 1,750.00 1,860.00 -110.00
5 Dunga Bunga 1,755.00 1,790.00 -35.00
6 Faqirwali 1,747.50 1,757.50 -10.00
7 Fatehpur 1,787.50 4,487.50 -2,700.00
8 Fortabbas 1,760.00 1,755.00 5.00
9 Haroonabad 1,757.50 1,780.00 -22.50
10 Jatoi 1,787.50 1,790.00 -2.50
11 Khanewal 1,827.50 1,775.00 52.50
12 Rahim Yar Khan 1,880.00 1,915.00 -35.00
13 Sadiqabad 1,915.00 1,927.50 -12.50
14 Sahiwal 1,845.00 1,875.00 -30.00
15 Taunsa sharif 1,787.50 4,400.00 -2,612.50