Pakistan Wheat Prices : Wednesday 6th of July 2022

Sr. No Station 's Name Price in 40 Kg Change
  Today   Yesterday
Sindh
1 Badin 3,005.00 3,005.00 0.00
2 Bandhi 2,972.50 2,972.50 0.00
3 Daharki 2,875.00 2,875.00 0.00
4 Daur 2,972.50 2,972.50 0.00
5 Digri 3,005.00 3,005.00 0.00
6 Ghotki 2,875.00 2,875.00 0.00
7 Hyderabad 3,100.00 3,120.00 -20.00
8 Karachi 3,145.00 3,170.00 -25.00
9 Khairpur 2,925.00 2,925.00 0.00
10 Kunri 3,005.00 3,005.00 0.00
11 Mirpur Khas 3,005.00 3,005.00 0.00
12 Moro 2,972.50 2,972.50 0.00
13 Naushahro Feroze 2,972.50 2,972.50 0.00
14 Nawab Shah 2,972.50 2,972.50 0.00
15 Pano Aqil 2,875.00 2,875.00 0.00
16 Ranipur 2,925.00 2,925.00 0.00
17 Samaro 3,005.00 3,005.00 0.00
18 Sanghar 2,972.50 2,972.50 0.00
19 Shahdadpur 3,005.00 3,005.00 0.00
20 Shahpur Chakar 2,972.50 2,972.50 0.00
21 Sukkur 2,875.00 2,875.00 0.00
22 Tando Adam Khan 3,005.00 3,005.00 0.00
23 Tando Bagho 3,005.00 3,005.00 0.00
24 Umarkot 3,005.00 3,005.00 0.00
Punjab
1 Alipur 2,812.50 2,760.00 52.50
2 Bahawalnagar 2,867.50 2,877.50 -10.00
3 Burewala 2,837.50 2,830.00 7.50
4 Chichawatni 2,805.00 2,722.50 82.50
5 Chishtian 2,855.00 2,872.50 -17.50
6 Dunga Bunga 2,850.00 2,880.00 -30.00
7 Faqirwali 2,862.50 2,877.50 -15.00
8 Fatehpur 2,812.50 2,760.00 52.50
9 Fazil Pur 2,812.50 2,760.00 52.50
10 Haroonabad 2,855.00 2,877.50 -22.50
11 Hasilpur 2,822.50 2,875.00 -52.50
12 Jatoi 2,812.50 2,760.00 52.50
13 Khanpur 2,880.00 2,890.00 -10.00
14 Layyah 2,812.50 2,760.00 52.50
15 Pakpattan 2,877.50 2,865.00 12.50
16 Rahim Yar Khan 2,885.00 2,925.00 -40.00
17 Rajanpur 2,812.50 2,760.00 52.50
18 Sadiqabad 2,948.00 2,938.50 9.50
19 Sahiwal 2,875.00 2,850.00 25.00
20 Shaher Sultan 2,812.50 2,760.00 52.50
21 Yazman Mandi 2,860.00 2,862.50 -2.50