Pakistan Cotton By Product Prices : Thursday 2nd of December 2021

Sr. No Station 's Name Today Yesterday Change
Cotton Seed Phutty (40 Kg)
Sindh
1 Bandhi 6,000.00 6,050.00 -50.00
2 Dadu 6,650.00 6,700.00 -50.00
3 Daharki 6,850.00 6,850.00 0.00
4 Daur 6,000.00 6,050.00 -50.00
5 Ghotki 6,850.00 6,850.00 0.00
6 Jam Sahib 5,500.00 5,600.00 -100.00
7 Khairpur 6,200.00 6,200.00 0.00
8 Mirpur Mathelo 6,850.00 6,850.00 0.00
9 Moro 6,000.00 6,050.00 -50.00
10 Nawab Shah 5,500.00 5,600.00 -100.00
11 Qazi Ahmed 5,550.00 5,825.00 -275.00
12 Ranipur 6,200.00 6,200.00 0.00
13 Salehput 6,200.00 6,200.00 0.00
14 Sanghar 5,150.00 5,150.00 0.00
15 Sarhari 5,500.00 5,600.00 -100.00
16 Shahpur Chakar 5,500.00 5,600.00 -100.00
Punjab
1 Bahawalnagar 5,950.00 5,850.00 100.00
2 Chichawatni 6,250.00 6,250.00 0.00
3 Chishtian 6,600.00 4,287.50 2,312.50
4 Dunga Bunga 6,850.00 6,862.50 -12.50
5 Faqirwali 6,850.00 6,950.00 -100.00
6 Fortabbas 6,475.00 4,281.25 2,193.75
7 Haroonabad 6,650.00 6,650.00 0.00
8 Hasilpur 6,450.00 6,500.00 -50.00
9 Lodhran 6,250.00 6,350.00 -100.00
10 Mian Channu 5,750.00 6,250.00 -500.00
11 Mianwali 8,050.00 8,100.00 -50.00
12 Tobe Tek Singh 6,000.00 6,000.00 0.00
Balochistan
1 Barkhan 6,800.00 6,900.00 -100.00
2 Hub 6,550.00 6,550.00 0.00
3 Kharan 8,100.00 8,150.00 -50.00
4 Khuzdar 7,600.00 7,700.00 -100.00
5 Lasbela 6,400.00 6,400.00 0.00
6 Nal 7,700.00 7,900.00 -200.00
7 Sibi 7,800.00 7,900.00 -100.00
8 Turbat 6,600.00 6,600.00 0.00
9 Wadh 7,500.00 7,550.00 -50.00
10 Zehri 8,050.00 8,150.00 -100.00
Cotton Seed Cake- Banola (37.324 Kg)
Sindh
1 Daharki 2,250.00 2,250.00 0.00
2 Ghotki 2,250.00 2,250.00 0.00
3 Mirpur Mathelo 2,250.00 2,250.00 0.00
4 Rohri 1,700.00 1,700.00 0.00
5 Salehput 1,700.00 1,700.00 0.00
6 Shahdadpur 1,400.00 1,600.00 -200.00
7 Sukkur 1,700.00 1,700.00 0.00
8 Tando Adam Khan 1,400.00 1,650.00 -250.00
Punjab
1 Bahawalpur 2,150.00 2,150.00 0.00
2 Burewala 1,925.00 1,925.00 0.00
3 Chichawatni 1,850.00 1,850.00 0.00
4 Dera Ghazi Khan 1,912.50 1,900.00 12.50
5 Haroonabad 1,987.50 2,025.00 -37.50
6 Hasilpur 1,800.00 1,775.00 25.00
7 Jhang 1,980.00 2,020.00 -40.00
8 Khanewal 1,950.00 1,950.00 0.00
9 Mianwali 1,925.00 1,925.00 0.00
10 Rahim Yar Khan 2,150.00 2,125.00 25.00
11 Sadiqabad 2,200.00 2,150.00 50.00
12 Vehari 1,850.00 1,825.00 25.00
Cotton Seed Cake- Banola Khal (37.324 Kg)
Sindh
1 Daharki 1,750.00 1,650.00 100.00
2 Ghotki 1,750.00 1,650.00 100.00
3 Hyderabad 1,675.00 1,650.00 25.00
4 Khipro 1,675.00 1,650.00 25.00
5 Kotri 1,675.00 1,650.00 25.00
6 Mirpur Khas 1,675.00 1,650.00 25.00
7 Rohri 1,700.00 1,650.00 50.00
8 Salehput 1,700.00 1,650.00 50.00
9 Sanghar 1,675.00 1,650.00 25.00
10 Shahdadpur 1,675.00 1,650.00 25.00
11 Tando Adam Khan 1,675.00 1,650.00 25.00
Punjab
1 Bahawalnagar 1,800.00 1,783.00 17.00
2 Bahawalpur 1,800.00 1,750.00 50.00
3 Burewala 1,833.00 1,833.00 0.00
4 Chichawatni 1,866.00 1,866.00 0.00
5 Chishtian 1,716.50 1,749.50 -33.00
6 Dera Ghazi Khan 1,787.50 1,800.00 -12.50
7 Fortabbas 1,750.00 1,766.00 -16.00
8 Haroonabad 1,749.50 1,749.50 0.00
9 Hasilpur 1,783.00 1,766.00 17.00
10 Jhang 1,816.50 1,899.50 -83.00
11 Khanewal 1,775.00 1,800.00 -25.00
12 Mianwali 1,825.00 1,825.00 0.00
13 Multan 1,750.00 1,775.00 -25.00
14 Rahim Yar Khan 1,882.50 1,900.00 -17.50
15 Sadiqabad 1,850.00 1,875.00 -25.00
16 Vehari 1,816.00 1,849.50 -33.50
Cotton Seed Oil - Banola Oil (37.324 Kg)
Sindh
1 Sukkur 11,300.00 11,350.00 -50.00
Punjab
1 Bahawalpur 11,425.00 11,425.00 0.00
2 Burewala 11,450.00 11,450.00 0.00
3 Multan 11,450.00 11,450.00 0.00
4 Rahim Yar Khan 11,400.00 11,400.00 0.00
5 Sadiqabad 11,400.00 11,400.00 0.00