Phutti : Tuesday 29th of September 2020

Sindh
Station Minimum Maximum Average
Umarkot 4,200.00 4,250.00 4,225.00
Sakrand 4,400.00 4,450.00 4,425.00
Nauabad 3,600.00 4,000.00 3,800.00
Hyderabad 3,600.00 3,800.00 3,700.00
Digri 3,800.00 4,000.00 3,900.00
Samaro 3,800.00 4,000.00 3,900.00
Khadro 3,600.00 4,000.00 3,800.00
Shahpur Chakar 3,600.00 4,000.00 3,800.00
Tando Allahyar 3,700.00 4,000.00 3,850.00
Kandiari 3,700.00 4,000.00 3,850.00
Nawab Shah 4,200.00 4,350.00 4,275.00
Daur 4,200.00 4,350.00 4,275.00
Bandhi 4,200.00 4,350.00 4,275.00
Qazi Ahmed 4,200.00 4,350.00 4,275.00
Kunri 3,700.00 4,250.00 3,975.00
Umarkot 3,700.00 4,250.00 3,975.00
Mirpur Khas 3,700.00 4,100.00 3,900.00
Jhudo 3,700.00 4,100.00 3,900.00
Sanghar 3,700.00 4,100.00 3,900.00
Tando Adam Khan 3,700.00 4,100.00 3,900.00
Shahdadpur 3,700.00 4,100.00 3,900.00
Naushahro Feroze 4,200.00 4,350.00 4,275.00
Mehrabpur 4,200.00 4,350.00 4,275.00
Khairpur 4,200.00 4,350.00 4,275.00
Ghotki 4,200.00 4,400.00 4,300.00
Daharki 4,200.00 4,400.00 4,300.00
Punjab
Station Minimum Maximum Average
Shaher Sultan 4,100.00 4,300.00 4,200.00
Fatehpur 4,100.00 4,350.00 4,225.00
Rajanpur 4,100.00 4,350.00 4,225.00
Muhammadpur Dewan 4,100.00 4,350.00 4,225.00
Choti Zareen 3,900.00 4,100.00 4,000.00
Shah Jamal 3,950.00 4,250.00 4,100.00
Fazil Pur 4,300.00 4,400.00 4,350.00
Jampur 4,100.00 4,200.00 4,150.00
Alipur 3,900.00 4,250.00 4,075.00
Dera Ghazi Khan 3,900.00 4,150.00 4,025.00
Shadan Lund 4,100.00 4,450.00 4,275.00
Taunsa sharif 4,200.00 4,500.00 4,350.00
Head Bakkani 4,100.00 4,300.00 4,200.00
Jatoi 4,100.00 4,250.00 4,175.00
Khanpur 4,000.00 4,620.00 4,310.00
Yazman Mandi 4,200.00 4,650.00 4,425.00
Faqirwali 4,000.00 4,575.00 4,287.50
Dunga Bunga 4,400.00 4,650.00 4,525.00
Fortabbas 4,300.00 4,640.00 4,470.00
Hasilpur 3,500.00 4,600.00 4,050.00
Sahiwal 3,600.00 4,200.00 3,900.00
Mian Channu 3,900.00 4,500.00 4,200.00
Chichawatni 3,900.00 4,500.00 4,200.00
Tobe Tek Singh 3,700.00 4,300.00 4,000.00
Arifwala 4,000.00 4,675.00 4,337.50
Chowk Munda 3,900.00 4,575.00 4,237.50
Vehari 3,700.00 4,375.00 4,037.50
Pattoki 3,800.00 4,400.00 4,100.00
Khanewal 3,800.00 4,300.00 4,050.00
Bahawalnagar 3,900.00 4,760.00 4,330.00
Piplan 4,400.00 4,400.00 4,400.00
Balochistan
Station Minimum Maximum Average
Kharan 4,900.00 5,200.00 5,050.00
Barkhan 4,900.00 5,100.00 5,000.00
Khuzdar 4,900.00 5,000.00 4,950.00
Zehri 5,000.00 5,200.00 5,100.00
Nal 4,800.00 5,000.00 4,900.00
Wadh 4,800.00 5,000.00 4,900.00
Lasbela 4,300.00 4,400.00 4,350.00
Hub 4,200.00 4,400.00 4,300.00
Dureji 4,200.00 4,400.00 4,300.00
Lakhra 4,300.00 4,450.00 4,375.00
Winder 4,300.00 4,450.00 4,375.00
Uthal 4,300.00 4,400.00 4,350.00