Banola Khal : Tuesday 29th of September 2020

Sindh
Station Minimum Maximum Average
Sukkur 1,550.00 1,650.00 1,600.00
Tando Adam Khan 1,500.00 1,625.00 1,562.50
Shahdadpur 1,500.00 1,625.00 1,562.50
Moro 1,500.00 1,625.00 1,562.50
Hyderabad 1,500.00 1,525.00 1,512.50
Kotri 1,500.00 1,525.00 1,512.50
Mirpur Khas 1,500.00 1,525.00 1,512.50
Sanghar 1,500.00 1,525.00 1,512.50
Naushahro Feroze 1,600.00 1,650.00 1,625.00
Mehrabpur 1,600.00 1,650.00 1,625.00
Punjab
Station Minimum Maximum Average
Bahawalnagar 1,783.00 1,783.00 1,783.00
Bahawalpur 1,725.00 1,750.00 1,737.50
Burewala 1,733.00 1,783.00 1,758.00
Burewala 1,733.00 1,783.00 1,758.00
Chichawatni 1,733.00 1,766.00 1,749.50
Chishtian 1,800.00 1,800.00 1,800.00
Dera Ghazi Khan 1,700.00 1,725.00 1,712.50
Haroonabad 1,783.00 1,833.00 1,808.00
Hasilpur 1,733.00 1,800.00 1,766.50
Jhang 1,633.00 1,666.00 1,649.50
Khanewal 1,800.00 1,800.00 1,800.00
Mianwali 1,700.00 1,700.00 1,700.00
Multan 1,700.00 1,750.00 1,725.00
Rahim Yar Khan 1,800.00 1,900.00 1,850.00
Sadiqabad 1,800.00 2,100.00 1,950.00
Vehari 1,766.00 1,766.00 1,766.00