Banola : Tuesday 29th of September 2020

Sindh
Station Minimum Maximum Average
Hyderabad 1,400.00 1,500.00 1,450.00
Kotri 1,400.00 1,500.00 1,450.00
Mirpur Khas 1,425.00 1,450.00 1,437.50
Sanghar 1,450.00 1,500.00 1,475.00
Nawab Shah 1,500.00 1,550.00 1,525.00
Shahpur Chakar 1,500.00 1,550.00 1,525.00
Tando Adam Khan 1,450.00 1,550.00 1,500.00
Shahdadpur 1,450.00 1,550.00 1,500.00
Mehrabpur 1,750.00 1,800.00 1,775.00
Sukkur 1,750.00 1,800.00 1,775.00
Rohri 1,750.00 1,800.00 1,775.00
Salehput 1,750.00 1,800.00 1,775.00
Moro 1,750.00 1,800.00 1,775.00
Naushahro Feroze 1,750.00 1,800.00 1,775.00
Punjab
Station Minimum Maximum Average
Hasilpur 1,600.00 1,800.00 1,700.00
Chishtian 1,875.00 1,875.00 1,875.00
Haroonabad 1,900.00 1,900.00 1,900.00
Bahawalnagar 1,800.00 1,850.00 1,825.00
Vehari 1,600.00 1,675.00 1,637.50
Mianwali 1,650.00 1,725.00 1,687.50
Burewala 1,750.00 1,820.00 1,785.00
Chichawatni 1,600.00 1,650.00 1,625.00
Khanewal 1,750.00 1,750.00 1,750.00
Jhang 1,600.00 1,700.00 1,650.00
Dera Ghazi Khan 1,650.00 1,675.00 1,662.50